portfolio

ao caro nam

10,000đ 1,000,000đ -1%
portfolio

Thử

120đ 10,000đ -1.2%

gtrfgbjjbsssv

portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8101

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8101 là công tắc hành trình kiểu lò xo III, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8104

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8104 là công tắc hành trình kiểu con lăn & tay quay, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8107

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8107 là công tắc hành trình kiểu que, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8108

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8108 là công tắc hành trình kiểu thước & con lăn, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8111

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8111 là công tắc hành trình kiểu pít tông đầu tròn, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8112

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8112 là công tắc hành trình kiểu pít tông bánh xe nằm ngang, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8122

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8122 là công tắc hành trình kiểu pít tông bánh xe nằm dọc, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8166

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8166 là công tắc hành trình kiểu lò xo I, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)
portfolio

Công tắc hành trình YBLX-ME/8169

-NAN%
 • Seri công YBLX-ME/8169 là công tắc hành trình kiểu lò xo II, áp dụng đối với mạch điện không quá 380VAC/50-60Hz hoặc 220VDC và dòng không quá AC Ie 0.8A hoặc DC Ie 0.16A
 • Ứng dụng: điều khiển hành trình, thay đổi hướng chuyển động hoặc tốc độ cơ chế di chuyển, điều khiển tự động máy công cụ, giới hạn hành trình hoặc điều khiển cơ chế di chuyển
 • Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
 • Cần ít lực tác động để chạy: 12N
 • Tiêu chuẩn: GB 14048.5, IEC60947-5-1, CCC China
 • Tần số hoạt động: 
  • Cơ khí : 120 t/min
  • Điện    : 30t/min
 • Nhiệt độ môi trường: -15~40ºC
 • Độ ẩm môi trường: =< 95%
 • Điện trở cách điện >= 100MΩ(DC500V)