sale
COMBO Siêu khuyến mãi tháng 9. Biến tần Suntree 2KW + 3KW Chỉ 12 Triệu
12.000.000 đ
20.000.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
COMBO Siêu khuyến mãi tháng 9. Biến tần Suntree 2KW + 3KW Chỉ 12 Triệu
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 2KW

7.762.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 2KW
7.762.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 1 pha nguồn ra 220VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LS2000H Công suất: 2KW Số MPPT: 1 Số pha: 1P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 3KW

8.902.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 3KW
8.902.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 1 pha nguồn ra 220VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LS3000H Công suất: 3KW Số MPPT: 1 Số pha: 1P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 5KW

11.419.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 5KW
11.419.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 1 pha nguồn ra 220VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LS5000HD Công suất: 5KW Số MPPT: 2 Số pha: 1P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 6KW

12.888.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 6KW
12.888.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 1 pha nguồn ra 220VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LS6000HD Công suất: 6KW Số MPPT: 2 Số pha: 1P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 8KW

15.333.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 1P 8KW
15.333.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 1 pha nguồn ra 220VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LS8000HD Công suất: 8KW Số MPPT: 2 Số pha: 1P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 10KW

20.387.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 10KW
20.387.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LT10000HD Công suất: 10KW Số MPPT: 3 Số pha: 1P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 15KW

26.096.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 15KW
26.096.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT15000HD Công suất: 15KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 20KW

29.360.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 20KW
29.360.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT20000HD Công suất: 20KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 30KW

44.037.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 30KW
44.037.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT30000HD Công suất: 30KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 36KW

48.927.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 36KW
48.927.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT36000HD Công suất: 36KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 40KW

50.559.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 40KW
50.559.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT40000HD Công suất: 40KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 50KW

54.800.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 50KW
54.800.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT50000HD Công suất: 50KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 60KW

59.690.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 60KW
59.690.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT60000HD Công suất: 60KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
hot

Còn hàng trong kho
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 75KW

73.865.000 đ
Biến tần năng lượng mặt trời 3P 75KW
73.865.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT75000HD Công suất: 50KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
loadding