hot

Còn hàng trong kho
Cầu đấu liền khối TB 2512

32.000 đ
Cầu đấu liền khối TB 2512
32.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB/T 14048.7 IEC60947-7-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 25A. Số cực: 12 cực.
hot

Còn hàng trong kho
Cầu đấu liền khối TB 4504

29.000 đ
Cầu đấu liền khối TB 4504
29.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB/T 14048.7 IEC60947-7-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 45A. Số cực: 4 cực.
hot

Còn hàng trong kho
Cầu đấu liền khối TB 4506

39.000 đ
Cầu đấu liền khối TB 4506
39.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB/T 14048.7 IEC60947-7-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 45A. Số cực: 6 cực.
hot

Còn hàng trong kho
Cầu đấu liền khối TB 1506

10.000 đ
Cầu đấu liền khối TB 1506
10.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB/T 14048.7 IEC60947-7-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 15A. Số cực: 6 cực.
hot

Còn hàng trong kho
Cầu đấu liền khối TB 1512

19.000 đ
Cầu đấu liền khối TB 1512
19.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB/T 14048.7 IEC60947-7-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 15A. Số cực: 12 cực.
loadding