hot

Còn hàng trong kho
Nút bấm cầu trục NP3-1

54.000 đ
Nút bấm cầu trục NP3-1
54.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/380V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút bấm cầu trục NP3-2

81.000 đ
Nút bấm cầu trục NP3-2
81.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/380V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-2K

127.000 đ
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-2K
127.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/380V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-3

112.000 đ
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-3
112.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/380V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-3K

151.000 đ
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-3K
151.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/380V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-4K

180.000 đ
Nút Bấm Điều Khiển Cẩu Trục : NP3-4K
180.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/380V.
loadding