hot

Còn hàng trong kho
Bộ cầu chì DC 1P/15A/1000VDC - SRD-30-15

58.450 đ
Bộ cầu chì DC 1P/15A/1000VDC - SRD-30-15
58.450 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Chức năng chính : Là sản phẩm chuyên dụng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời được sử dụng để bảo vệ hệ thống khi xảy ra quá tải hay ngắn mạch
hot

Còn hàng trong kho
Aptomat SL72-DC-20

242.940 đ
Aptomat SL72-DC-20
242.940 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Aptomat SL72-DC được sử dụng để thực hiện vai trò đóng ngắt điện trong các hệ thống điện một chiều DC
hot

Còn hàng trong kho
Aptomat SL72-DC-25

242.940 đ
Aptomat SL72-DC-25
242.940 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Aptomat SL72-DC được sử dụng để thực hiện vai trò đóng ngắt điện trong các hệ thống điện một chiều DC
hot

Còn hàng trong kho
Aptomat SL72-DC-32

242.940 đ
Aptomat SL72-DC-32
242.940 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Aptomat SL72-DC được sử dụng để thực hiện vai trò đóng ngắt điện trong các hệ thống điện một chiều DC
hot

Còn hàng trong kho
Aptomat SL72-DC-63

242.940 đ
Aptomat SL72-DC-63
242.940 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Aptomat SL72-DC được sử dụng để thực hiện vai trò đóng ngắt điện trong các hệ thống điện một chiều DC
hot

Còn hàng trong kho
Aptomat SL72-DC-16

242.940 đ
Aptomat SL72-DC-16
242.940 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Aptomat SL72-DC được sử dụng để thực hiện vai trò đóng ngắt điện trong các hệ thống điện một chiều DC
hot

Còn hàng trong kho
Chống sét DC SunTree 3P/20-40kA/1500VDC

798.570 đ
Chống sét DC SunTree 3P/20-40kA/1500VDC
798.570 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Sản phẩm SUP2H1-PV là thiết bị chống sét chuyên dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng nhằm mục đích phòng và chống những hậu quả mà sét gây ra cho hệ thống và các thiết bị điện
hot

Còn hàng trong kho
Bộ cầu chì DC 1P/32A/1000VDC

59.630 đ
Bộ cầu chì DC 1P/32A/1000VDC
59.630 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Chức năng chính : Là sản phẩm chuyên dụng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời được sử dụng để bảo vệ hệ thống khi xảy ra quá tải hay ngắn mạch
hot

Còn hàng trong kho
Ruột cầu chì DC Suntree 1P/15A/1000VDC

23.650 đ
Ruột cầu chì DC Suntree 1P/15A/1000VDC
23.650 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Chức năng chính : Là sản phẩm chuyên dụng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời được sử dụng để bảo vệ hệ thống khi xảy ra quá tải hay ngắn mạch
hot

Còn hàng trong kho
Ruột cầu chì DC SunTree 1P/32A/1000VDC

24.800 đ
Ruột cầu chì DC SunTree 1P/32A/1000VDC
24.800 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Chức năng chính : Là sản phẩm chuyên dụng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời được sử dụng để bảo vệ hệ thống khi xảy ra quá tải hay ngắn mạch
hot

Còn hàng trong kho
Chống sét DC Suntree 2P/20-40kA/500VDC

329.830 đ
Chống sét DC Suntree 2P/20-40kA/500VDC
329.830 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Sản phẩm SUP2H1-PV là thiết bị chống sét chuyên dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng nhằm mục đích phòng và chống những hậu quả mà sét gây ra cho hệ thống và các thiết bị điện
hot

Còn hàng trong kho
Chống sét DC 2P/20-40kA/800VDC

364.580 đ
Chống sét DC 2P/20-40kA/800VDC
364.580 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Sản phẩm SUP2H1-PV là thiết bị chống sét chuyên dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng nhằm mục đích phòng và chống những hậu quả mà sét gây ra cho hệ thống và các thiết bị điện
hot

Còn hàng trong kho
Chống sét DC 3P/20-40kA/1000VDC

503.490 đ
Chống sét DC 3P/20-40kA/1000VDC
503.490 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Sản phẩm SUP2H1-PV là thiết bị chống sét chuyên dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng nhằm mục đích phòng và chống những hậu quả mà sét gây ra cho hệ thống và các thiết bị điện
hot
[Suntree] Hộp cầu giao ngắt mạch DC 32A 1000V SISO-40/32
555.580 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Hộp cầu dao ngắt mạch DC Chuyển mạch DC 4P 1000V
hot
[Suntree] Hộp cầu giao ngắt mạch DC 32A 1000V SISO-40/32 kèm MC4
659.740 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Hộp cầu dao ngắt mạch DC Chuyển mạch DC 4P 1000V
loadding