hot

Còn hàng trong kho
Công tắc tơ NCH8-20/20 2P 20A AC230V

92.000 đ
Công tắc tơ NCH8-20/20 2P 20A AC230V
92.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1 , IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 20A. Số tiếp điểm lực: 2NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc tơ NCH8-25/20 2P 25A AC230V

114.000 đ
Công tắc tơ NCH8-25/20 2P 25A AC230V
114.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 25A. Số tiếp điểm lực: 2NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc tơ NCH8-40/20 2P 40A AC230V

238.000 đ
Công tắc tơ NCH8-40/20 2P 40A AC230V
238.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 40A. Số tiếp điểm lực: 2NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc tơ NCH8-63/20 2P 63A AC230V

249.000 đ
Công tắc tơ NCH8-63/20 2P 63A AC230V
249.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 63A. Số tiếp điểm lực: 2NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc tơ NCH8-40/40 4P 40A AC230V

300.000 đ
Công tắc tơ NCH8-40/40 4P 40A AC230V
300.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 40A. Số tiếp điểm lực: 4NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
hot
Công tắc tơ NCH8-20/40 4P 20A AC230V
154.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 20A. Số tiếp điểm lực: 4NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
hot
Công tắc tơ NCH8-25/40 4P 25A AC230V
169.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 25A. Số tiếp điểm lực: 4NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
hot
Công tắc tơ NCH8-63/40 4P 63A AC230V
370.000 đ
Bảo hành:

12 tháng kể từ ngày mua theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 63A. Số tiếp điểm lực: 4NO. Điện áp điều khiển: AC230V.
loadding