HHHH


 1. Định nghĩa
 • Chính sách bán hộ là hình thức Khách hàng tạo ra nguồn tu lớn từ tiền lãi chênh lệch của các đơn hàng ủy quyền cho bán hộ
 • Chính sách bán hộ hoạt động theo mô hình Dropshipping, mà ở đó Khách hàng trở thành Cộng tác viên cùng và được hỗ trợ tối đa với chính sách 4 KHÔNG

+ Không cần vốn

+ Không cần đặt cọc

+ Không hàng tồn kho

+ Không tốn thời gian(Xem hàng, đi lấy hàng, đi giao hàng…)

 

 1. Đối tượng
 • Áp dụng cho tất cả các Khách hàng đang hoạt động trên hệ thống

 

 1. Nội dung

3.1. Quy định sử dụng chính sách SHOPO BÁN HỘ

 • Cho phép tạo đơn SHOPO BÁN HỘ với tất sản phẩm trên hệ thống từ tất cả các Nhà cung cấp của hệ thống
 • Cho phép áp dụng tất cả các chương trình khuyến mại dành cho đơn SHOPO BÁN HỘ
 • Khách hàng bắt buộc phải nhập giá bán chênh lớn hơn tổng tiền

(Trong đó Tổng tiền = Hóa đơn(Gía *số lượng) + Phí ship(Nếu có))

 • Áp dụng chính sách  thanh toán COD cho Người dùng cuối
 • Tiền lãi bán chênh sẽ được cộng dồn từ các đơn hàng SHOPO BÁN HỘ và sẽ được thanh toán cho Khách hàng (Cộng tác viên) khi có Yêu cầu rút tiền từ Khách hàng(Cộng tác viên)

-> Xem chi tiết hướng dẫn rút tiền lãi: Hướng dẫn sử dụng-> Hướng dẫ rút tiền lãi

-> Xem hạn mức rút tiền lãi: Chính sách & điều khoản-> Hạn mức rút tiền lãi

 • Chỉ áp dụng chính sách giao hàng giao hàng đối với đơn hàng BÁN HỘ

 

3.2. Quy trình hoạt động

 

Khách hàng chọn sản phẩm và tạo đơn hàng theo hình thức SHOPO BÁN HỘ

SHOPO trả lại tiền lãi cho Khách hàng(Cộng tác viên)

SHOPO thực hiện lấy hàng-> Giao hàng-> Thu tiền từ người dùng cuối

 

          
      
      
 

 

 

 

 

 • Khách hàng chỉ cần chọn sản phẩm phù hợp trên ứng dụng mua hàng SHOPO và quảng cáo trên các MXH như facebook, zallo hoặc đăng sản phẩm lên các sàn TMDT khác.
 • Khi tìm kiếm được người mua(Người dùng cuối), Khách hàng tạo đơn hàng theo hình thức SHOPO BÁN HỘ và nhập số tiền chênh lệch thu của người dùng cuối

-> Xem chi tiết tại Hướng dẫn sử dụng-> Hướng dẫn tạo đơn BÁN HỘ

 • SHOPO sẽ lấy hàng-> Giao hàng-> Thu tiền COD-> Trả lại cho Khách hàng tiền lãi chênh lệch.

 

 1. Chế tài xử lý

4.1. Khách hàng(Cộng tác viên) sẽ luôn được bảo mật về nguồn hàng

4.2. Các quy trình và quy định về giải quyết khuyếu nại, đổi, trả được áp dụng chung cho toàn bộ hệ thống.

4.3. Đối với đơn hàng SHOPO BÁN HỘ, việc giải quyết các khiếu nại, đổi, trả hệ thống chỉ nhận thông tin từ Khách hàng(Cộng tác viên) và không nhận thông tin từ Người dùng cuối

 

 1. Hiệu lực thi hành

Chính sách có hiệu lực từ ngày 01/05/2019 cho đến khi có thông báo mới.