Thiết Bị Điện Công Nghiệp SunTree: Biến Tần Năng Lượng Mặt trời 1P 5KW
11.419.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 1 pha nguồn ra 220VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LS5000HD Công suất: 5KW Số MPPT: 2 Số pha: 1P
Thiết Bị Điện Công Nghiệp SunTree: Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời 1P 8KW
15.333.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 1 pha nguồn ra 220VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LS8000HD Công suất: 8KW Số MPPT: 2 Số pha: 1P
Thiết Bị Điện Công Nghiệp SunTree: Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời 3P 10KW
20.387.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz ( tích hợp Wifi & DC switch) Mã hàng: LT10000HD Công suất: 10KW Số MPPT: 3 Số pha: 1P
Thiết Bị Điện Công Nghiệp SunTree: Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời 3P 15KW
26.096.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT15000HD Công suất: 15KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
Thiết Bị Điện Công Nghiệp SunTree: Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời 3P 20KW
29.360.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Biến tần năng lượng mặt trời ON GRID 3 pha nguồn ra 380VAC/50Hz Mã hàng: LT20000HD Công suất: 20KW Số MPPT: 2 Số pha: 3P
Hotline bán lẻ: 0862.262.267
Đại lý đồ điện: 0906.255.893
Đại lý đồ chơi: 0988.522.893
loadding