Còn hàng
CJX2-0910 AC Coil

87.100 đ
CJX2-0910 AC Coil
87.100 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 9A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 47 x 76 x 82 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-1210 AC Coil

89.700 đ
CJX2-1210 AC Coil
89.700 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 12A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 47 x 76 x 82 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-1810 AC Coil

103.700 đ
CJX2-1810 AC Coil
103.700 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 18A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 47 x 76 x 82 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-2510 AC Coil

158.400 đ
CJX2-2510 AC Coil
158.400 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 25A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 57 x 86 x 97 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-3210 AC Coil

191.500 đ
CJX2-3210 AC Coil
191.500 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 32A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 57 x 86 x 97 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-4011 AC Coil

340.200 đ
CJX2-4011 AC Coil
340.200 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 40A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 77 x 129 x 116 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-5011 AC Coil

352.300 đ
CJX2-5011 AC Coil
352.300 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 50A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 77 x 129 x 116 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-6511 AC Coil

426.400 đ
CJX2-6511 AC Coil
426.400 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 65A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 77 x 129 x 116 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-8011 AC Coil

675.000 đ
CJX2-8011 AC Coil
675.000 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 80A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 87 x 129 x 127 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.

Còn hàng
CJX2-9511 AC Coil

675.000 đ
CJX2-9511 AC Coil
675.000 đ
Bảo hành:

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà nội: Chi nhánh CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 966840. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

Hotline: 0912 542185. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Số pha: 3P. Dòng định mức: 95A. Điện áp cuộn hút AC: 220, 380VAC. Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Dải điện áp hoạt động: tới 690V. Kích thước (RxCxS): 87 x 129 x 127 mm. Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.
Hotline1: 0988522893
Hotline2: 0986262267
loadding