Còn hàng
Ổ cắm 1TV+1TEL Q5801TV-4TU

219.800 đ
Ổ cắm 1TV+1TEL Q5801TV-4TU
219.800 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5801TV-4TU</br> Tiêu chuẩn:ISO9001:2008, UL, TUV, IEC, BS

Còn hàng
Ổ căm 1TV+1PC Q5801TV-PC

225.700 đ
Ổ căm 1TV+1PC Q5801TV-PC
225.700 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5801TV-PC</br> Tiêu chuẩn:86*86mm

Còn hàng
Ổ cắm 1TEL+1PC Q5801PC-4TU

220.300 đ
Ổ cắm 1TEL+1PC Q5801PC-4TU
220.300 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5801PC-4TU</br> Tiêu chuẩn:86*86mm

Còn hàng
Ổ cắm mạng đôi Q5802PC

238.700 đ
Ổ cắm mạng đôi Q5802PC
238.700 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5802PC</br> Tiêu chuẩn:86*86mm</br> Màu: Trắng

Còn hàng
Chiết áp đèn Q52-K10

402.700 đ
Chiết áp đèn Q52-K10
402.700 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q52-K10</br> Tiêu chuẩn:86*86mm

Còn hàng
Công tắc điều hòa 45A Q5245L

357.500 đ
Công tắc điều hòa 45A Q5245L
357.500 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5245L</br> Tiêu chuẩn:86*86mm
Công tắc bình nước nóng 20A Q5220L
278.600 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Màu sắc: White ( trắng)</br> Chất liệu : Đồng, Nhựa.</br> Bảo hành: 15 năm</br>

Còn hàng
Mặt che Q5101

40.900 đ
Mặt che Q5101
40.900 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5101</br> Tiêu chuẩn:86*86mm</br> Màu: Trắng
Hotline1: 0988522893
Hotline2: 0986262267
loadding