NJR2-7.5D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 7.5kW
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-7.5D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-7.5D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 7.5kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-11D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 11kW
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-11D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-11D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 11kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-15D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 15kW
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-15D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-15D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 15kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-18.5D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 18.5kW
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-18.5D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-18.5D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 18.5kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-22D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 22kW
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-22D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-22D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 22kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-30D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 30kW
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-30D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-30D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 30kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-37D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 37kW
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-37D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-37D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 37kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-45D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 45kW
8.704.200 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-45D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-45D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 45kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-55D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 55kW
9.680.700 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-55D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-55D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 55kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-75D - Khởi động mềm CHINT 3P 380V 75kW
12.837.800 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-75D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-75D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 75kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-90D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 90kW
14.240.900 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-90D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-90D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 90kW Giá bán: Liên hệ
NJR2-110D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 110kW
15.325.400 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
NJR2-110D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 110kW
NJR2-132D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 132kW
16.151.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-132D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-132D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 132kW
NJR2-160D - Khởi động mềm CHINT 3 pha 380V 160kW
16.739.400 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-160D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-160D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 160kW
NJR2-185D - Khởi động mềm CHINT 3P 380V 185kW
17.634.700 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhà sản xuất: Chint Mã sản phẩm: NJR2-185D Mô tả: Khởi động mềm Chint NJR2-185D dùng cho động cơ 3 pha 380V công suất 185kW
Hotline bán lẻ: 0862.262.267
Đại lý đồ điện: 0906.255.893
Đại lý đồ chơi: 0988.522.893
loadding