NXA16N12-MF4 - Máy cắt ACB Chint 4P 1200A 50kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 1200A, dòng cắt ngắn mạch 50kA. NXA16N12-MF4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA63H63-MF3 - Máy cắt ACB Chint 3P 6300A 120kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 3 pha, dòng định mức 6300A, dòng cắt ngắn mạch 120kA. NXA63H63-MF3 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA40N40-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 4000A 80kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 4000A, dòng cắt ngắn mạch 80kA. NXA40N40-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA32N32-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 3200A 80kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 3200A, dòng cắt ngắn mạch 80kA. NXA32N32-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA32N25-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 2500A 80kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 2500A, dòng cắt ngắn mạch 80kA. NXA32N25-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA20N20-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 2000A 80kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 2000A, dòng cắt ngắn mạch 80kA. NXA20N20-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA16N16-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 1600A 50kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 1600A, dòng cắt ngắn mạch 50kA. NXA16N16-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA16N12-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 1200A 50kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 1200A, dòng cắt ngắn mạch 50kA. NXA16N12-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA16N10-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 1000A 50kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 1000A, dòng cắt ngắn mạch 50kA. NXA16N10-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA16N08-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 800A 50kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 800A, dòng cắt ngắn mạch 50kA. NXA16N08-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
NXA16N06-MD4 - Máy cắt ACB Chint 4P 600A 50kA
0 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy cắt ACB CHINT 4 pha, dòng định mức 600A, dòng cắt ngắn mạch 50kA. NXA16N06-MD4 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch
Hotline bán lẻ: 0862.262.267
Đại lý đồ điện: 0906.255.893
Đại lý đồ chơi: 0988.522.893
loadding