hot

Còn hàng trong kho
Nút hhấn không đèn: NP2-BA31

19.000 đ
Nút hhấn không đèn: NP2-BA31
19.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút Nhấn Không Đèn : NP2-BA42

19.000 đ
Nút Nhấn Không Đèn : NP2-BA42
19.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
Chuyển mạch 2 vị trí giữ: NP2-BD21

24.000 đ
Chuyển mạch 2 vị trí giữ: NP2-BD21
24.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
Chuyển mạch 3 vị trí giữ: NP2-BD33

37.000 đ
Chuyển mạch 3 vị trí giữ: NP2-BD33
37.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot
Chuyển mạch 2 vị trí phục hồi: NP2-BD41
24.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot
Chuyển mạch vị trí tự phục hồi: NP2-BD53
37.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
NP2-BJ21 2 vị trí tự giữ

24.000 đ
NP2-BJ21 2 vị trí tự giữ
24.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
NP2-BJ33 3 vị trí tự giữ

37.000 đ
NP2-BJ33 3 vị trí tự giữ
37.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
NP2-BS542 Nút Dừng Khẩn Cấp

32.000 đ
NP2-BS542 Nút Dừng Khẩn Cấp
32.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút nhấn có đèn: NP2-BW3361

43.000 đ
Nút nhấn có đèn: NP2-BW3361
43.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
hot

Còn hàng trong kho
Nút nhấn có đèn: NP2-BW3462

43.000 đ
Nút nhấn có đèn: NP2-BW3462
43.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: IEC60947-5-1. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Dòng định mức: 10A/415V.
loadding