Còn hàng
EXR3 - 25 1-1.6A

166.400 đ
EXR3 - 25 1-1.6A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 1-1.6 A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 1.6-2.5A

166.400 đ
EXR3 - 25 1.6-2.5A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 1.6-2.5A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 2.5-4 A

166.400 đ
EXR3 - 25 2.5-4 A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 2.5-4 A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 4-6 A

166.400 đ
EXR3 - 25 4-6 A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 4-6 A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 5.5-8 A

166.400 đ
EXR3 - 25 5.5-8 A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 5.5-8 A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 7-10A

166.400 đ
EXR3 - 25 7-10A
166.400 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 7-10A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 9-13 A

166.400 đ
EXR3 - 25 9-13 A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 9-13 A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 12-18 A

166.400 đ
EXR3 - 25 12-18 A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 12-18 A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 25 17-25 A

166.400 đ
EXR3 - 25 17-25 A
166.400 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 17-25 A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 36 23-32A

258.000 đ
EXR3 - 36 23-32A
258.000 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 23-32A Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-09/25

Còn hàng
EXR3 - 36 30-38 A

258.000 đ
EXR3 - 36 30-38 A
258.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 30-38 A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-25/38

Còn hàng
EXR3 - 36 30-40A

422.200 đ
EXR3 - 36 30-40A
422.200 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 30-40A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-40/80

Còn hàng
EXR3 - 36 37-50A

422.200 đ
EXR3 - 36 37-50A
422.200 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 37-50A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-40/80

Còn hàng
EXR3 - 36 48-65 A

422.200 đ
EXR3 - 36 48-65 A
422.200 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 48-65A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-40/80

Còn hàng
EXR3 - 36 55-70A

422.200 đ
EXR3 - 36 55-70A
422.200 đ
Bảo hành:

12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hà Nội: Công ty TNHH PP & PTTM VNC

Hotline: 0906 255893. Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội.

TP Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN VINAT

Hotline: 0903 065893. Địa chỉ: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn: GB 14048.4, IEC/EN 60947-4/5-1. Dòng bảo vệ: 55-70A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC. Sử dụng kết hợp với công tắc tơ: EXC3-40/80
Hotline bán lẻ: 0862.262.267
Đại lý đồ điện: 0906.255.893
Đại lý đồ chơi: 0988.522.893
loadding