Còn hàng
Bơm hỏa tiễn 4L 7/6

14.160.000 đ
Bơm hỏa tiễn 4L 7/6
14.160.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bơm chìm giếng khoan (bơm hỏa tiễn) Pentax 4L 7/6 sản xuất dựa trên dây truyền kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Còn hàng
Bơm hỏa tiễn 4L 7/ 9

14.160.000 đ
Bơm hỏa tiễn 4L 7/ 9
14.160.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bơm chìm giếng khoan (bơm hỏa tiễn) Pentax 4L 7/ 9 sản xuất dựa trên dây truyền kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Còn hàng
Bơm hỏa tiễn 4L 9/ 9

15.700.000 đ
Bơm hỏa tiễn 4L 9/ 9
15.700.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bơm chìm giếng khoan (bơm hỏa tiễn) Pentax 4L 9/ 9 sản xuất dựa trên dây truyền kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu (G7) được thiết kế hình trụ vỏ inox304, trục inox420 và cánh nhựa mặt chà.

Còn hàng
Bơm hỏa tiễn 4L 9/13

20.630.000 đ
Bơm hỏa tiễn 4L 9/13
20.630.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bơm chìm giếng khoan (bơm hỏa tiễn) Pentax 4L 9/ 13 sản xuất dựa trên dây truyền kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu (G7) được thiết kế hình trụ vỏ inox304, trục inox420 và cánh nhựa mặt chà.
Hotline1: 0988522893
Hotline2: 0986262267
loadding