Còn hàng
Bơm chìm nước thải DP 60 G

6.050.000 đ
Bơm chìm nước thải DP 60 G
6.050.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy bơm chìm nước thải Pentax DP với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng và di chuyển. Guồng bơm, cánh bơm bằng nhựa nên cách điện tốt.

Còn hàng
Bơm chìm nước thải DP 80 G

7.240.000 đ
Bơm chìm nước thải DP 80 G
7.240.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy bơm chìm nước thải Pentax DP với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng và di chuyển. Guồng bơm, cánh bơm bằng nhựa nên cách điện tốt.

Còn hàng
Máy bơm chìm nước thải DX80/2G

10.200.000 đ
Máy bơm chìm nước thải DX80/2G
10.200.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy bơm chìm nước thải Pentax DX80/2G với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng và di chuyển. Máy bơm có thể hoạt động liên tục, ổn định, tiết kiệm điện.

Còn hàng
Máy bơm chìm nước thải DG80/2G

9.590.000 đ
Máy bơm chìm nước thải DG80/2G
9.590.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy bơm chìm nước thải Pentax DG80/2G với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng và di chuyển. Máy bơm có thể hoạt động liên tục, ổn định, tiết kiệm điện.

Còn hàng
Máy bơm chìm nước thải DH 80G

10.310.000 đ
Máy bơm chìm nước thải DH 80G
10.310.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Máy bơm chìm nước thải DH 80G với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi sử dụng và di chuyển. Máy bơm có thể hoạt động liên tục, ổn định, tiết kiệm điện.
Hotline1: 0988522893
Hotline2: 0986262267
loadding