Công tắc TNC đơn 1 chiều Q5211
95.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Mã sản phẩm :Q5211</br> Màu sắc: White ( trắng)</br> Chất liệu : Đồng, Nhựa.</br> Bảo hành: 15 năm</br>
Công tắc đôi 1 chiều Q5212 - trắng
124.200 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Mã sản phẩm :Q5211</br> Màu sắc: White ( trắng)</br> Chất liệu : Đồng, Nhựa.</br> Bảo hành: 15 năm</br>

Còn hàng
Công tắc đôi 2 chiều Q5212-2

159.000 đ
Công tắc đôi 2 chiều Q5212-2
159.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Mã sản phẩm :Q5212 Màu sắc: Vàng Chất liệu : Đồng, Nhựa. Bảo hành: 15 năm

Còn hàng
Công tắc ba 1 chiều Q5213

147.400 đ
Công tắc ba 1 chiều Q5213
147.400 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn Châu Âu: ISO9001:2008, UL, TUV, IEC, BS.</br> Mã sản phẩm :Q5213</br> Màu sắc: White ( trắng)</br> Chất liệu : Đồng, Nhựa.</br> Bảo hành: 15 năm</br>

Còn hàng
Công tắc ba 2 chiều Q5213-2

192.200 đ
Công tắc ba 2 chiều Q5213-2
192.200 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Công tắc vuông - Màu vàng gold.

Còn hàng
Công tắc bốn 2 chiều Q5214-2

231.000 đ
Công tắc bốn 2 chiều Q5214-2
231.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn:86*86mm</br> Công tắc vuông - Màu vàng gold </br>
Công tắc bốn 1 chiều Q5214 - Trắng
175.500 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Tiêu chuẩn Châu Âu: ISO9001:2008, UL, TUV, IEC, BS.</br> Mã sản phẩm :Q5214</br> Màu sắc: White ( trắng)</br> Chất liệu : Đồng, Nhựa.</br> Bảo hành: 15 năm</br>

Còn hàng
Nút chuông cửa Q5211D-B

129.500 đ
Nút chuông cửa Q5211D-B
129.500 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Q5 Công tắc vuông-Màu trắng
Ổ cắm 2 chấu và 3 chấu đa năng Q5816UAS
197.100 đ
Bảo hành:

Bảo hành: 15 năm

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Q5 Công tắc vuông-Màu trắng.
Ổ cắm đa năng và công tắc Q5810AS
130.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Q5 Công tắc vuông-Màu trắng.
Ổ cắm đa năng và USB Q5816-USB
497.800 đ
Bảo hành:

Bảo hành: 15 năm

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Q5 Công tắc vuông-Màu trắng.
Công tắc TNC đơn 2 chiều Q5211-2
120.400 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Mã sản phẩm :Q5211-2</br> Màu sắc: White ( trắng)</br> Chất liệu : Đồng, Nhựa.</br> Bảo hành: 15 năm</br>

Còn hàng
Ổ cắm 1TV Q5801TV

139.100 đ
Ổ cắm 1TV Q5801TV
139.100 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5801TV </br> Tiêu chuẩn:ISO9001:2008, UL, TUV, IEC, BS

Còn hàng
Ổ cắm 1 TEL Q5801-4TU

133.100 đ
Ổ cắm 1 TEL Q5801-4TU
133.100 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5801-4TU</br> Tiêu chuẩn: ISO9001:2008, UL, TUV, IEC, BS

Còn hàng
Ổ cắm 1 PC Q5801PC

157.200 đ
Ổ cắm 1 PC Q5801PC
157.200 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
MS:Q5801PC</br> Tiêu chuẩn:86*86mm</br>
Hotline1: 0988522893
Hotline2: 0986262267
loadding