hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLX-ME/8108

76.000 đ
Công tắc hành trình YBLX-ME/8108
76.000 đ
Bảo hành:

12 tháng

Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLX-ME/8169

55.000 đ
Công tắc hành trình YBLX-ME/8169
55.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLX-ME/8107

75.000 đ
Công tắc hành trình YBLX-ME/8107
75.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLX-ME/8166

55.000 đ
Công tắc hành trình YBLX-ME/8166
55.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLX-ME/8112

58.000 đ
Công tắc hành trình YBLX-ME/8112
58.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLX-ME/8104

68.000 đ
Công tắc hành trình YBLX-ME/8104
68.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot
Công tắc hành trình YBLX-ME/8122
58.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLX-ME/8111

54.000 đ
Công tắc hành trình YBLX-ME/8111
54.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5. Nhà sản xuất: CHINT Electrics. Ith/Ui: 5A/415VAC.
hot

Còn hàng trong kho
Công tắc hành trình YBLXW-5/11 G1

21.000 đ
Công tắc hành trình YBLXW-5/11 G1
21.000 đ
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Thông số kỹ thuật chính: Tiêu chuẩn sản xuất: GB 14048.5,IEC 60947-5-1
loadding